AllThatStuff.infoChess Games

James Mortimer – Siegbert Tarrasch, Manchester 1890

French Defense (C13)
Initial position
[Start] [Back] [Forward] [End]
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 Be7 5. Bxf6 Bxf6 6. Nf3 O-O 7. e5 Be7 8. Ne2 c5 9. c3 Nc6 10. Nd2 cxd4 11. cxd4 Qb6 12. Nb3 a5 13. a4 f6 14. f4 fxe5 15. fxe5 Nxe5 16. Nc3 Bd7 17. Qc2 Bh4+ 18. Kd1 Ng4 19. Kc1 Ne3 20. Qd3 Nxf1 21. Nc5 Bg5+ 22. Kb1 Nd2+ 23. Ka2 Rf2 24. Nd1 Nc4 25. Rb1 Rd2 26. Qg3 Qb4 27. Qb3 Bc8 28. Re1 Qxb3+ 29. Kxb3 Rxg2 30. Nxe6 Nd2+ 31. Ka2 Bxe6 32. Rxe6 Nxb1 33. Kxb1 Rf8 34. Nc3 Rff2 35. Rb6 Bd2 36. Nxd5 Bb4 37. Nxb4 Rxb2+ 38. Kc1 axb4 39. Rxb7 Rbf2 0-1

Options

View PGN
More games by James Mortimer
More games by Siegbert Tarrasch
More games with this opening name (French Defense)
More games with this ECO opening code (C13)
Return to home page