AllThatStuff.infoChess Games

Harry N. Pillsbury – John S Ryan, New York City 1893

Modern Defense (B06)
Initial position
[Start] [Back] [Forward] [End]
1. d4 g6 2. e4 Bg7 3. c3 d6 4. Bd3 Nf6 5. Ne2 c5 6. O-O O-O 7. f3 cxd4 8. cxd4 Nc6 9. Be3 Qb6 10. Qd2 Nd7 11. d5 Qxb2 12. dxc6 bxc6 13. Nbc3 Qxd2 14. Bxd2 Ne5 15. Bc2 Ba6 16. Rfd1 Rab8 17. Rab1 Nc4 18. Rxb8 Rxb8 19. Bc1 Nb2 20. Re1 Bc4 21. Bg5 d5 22. exd5 cxd5 23. Bb1 d4 24. Ne4 d3 25. N2g3 Na4 26. Bxe7 f5 27. Nd2 Bd4+ 28. Kh1 Bc3 29. Bg5 Ba5 30. Ngf1 Ba6 31. g3 Nc3 32. Kg2 Ne2 33. Be3 Rb2 34. a4 Bc3 35. Kf2 Kf7 36. h4 Ke6 37. Rd1 Bb4 38. Bxa7 Nc3 39. Re1+ Kd7 40. Bd4 h6 41. Rc1 Nxb1 42. Rxb1 Rxd2+ 43. Nxd2 Bxd2 44. Be3 Bc3 45. Bxh6 Ba5 46. Be3 Kc6 47. g4 fxg4 48. fxg4 Bc4 49. Rc1 Kd5 50. h5 gxh5 51. gxh5 d2 52. Bxd2 Bd8 53. h6 Bd3 54. Kg3 1-0

Options

View PGN
More games by Harry N. Pillsbury
More games by John S Ryan
More games with this opening name (Modern Defense)
More games with this ECO opening code (B06)
Return to home page